Żyto ozime – kiedy wysiewać

Żyto ozime

Rośliny ozime to rośliny jednoroczne, które w swoim cyklu rozwojowym potrzebują okresu jarowizacji, czyli czasu zimnych temperatur. Tego typu rośliny wysiewa się jesienią. Wśród roślin ozimych wyróżnia się: jęczmień ozimy, żyto ozime, rzepak ozimy i wiele, wiele innych.

Wymagania żyta ozimego

Nasiona żyta ozimego mają niewielkie wymagania jeśli chodzi o wymagania glebowe. Można je uprawiać nawet na glebach lekkich, które są ubogie w składniki odżywcze i wykazują kwaśne pH (4,5-6,5). Z tego względu żyto ozime wysiewa się na najsłabszych glebach, co skutkuje niskimi plonami jeśli nie zastosuje się odpowiedniego nawożenia.

Nasiona żyta ozimego wysiane w kwaśnej glebie mogą mieć problem z pobieraniem z niej składników odżywczych (potas, magnes, fosfor, azot). Żyto ozime charakteryzuje się dobrze rozbudowanym systemem korzeniowym, co ułatwia mu pobieranie wody z gleby, co z kolei zwiększa odporność tego zboża na susze.

Nasiona żyta ozimego mają małe wymagania cieplne, są także odporne na mróz. Da się uzyskać duże plony żyta ozimego, ale wymaga to nieco wysiłku. Przede wszystkim żyto ozime musi być uprawiane intensywnie a nie ekstensywnie z zastosowaniem odpowiednich zachowań agrotechnicznych (nawożenie dolistne i doglebowe) i korzystając z wyselekcjonowanych odmian.

Prawidłowy wzrost i nawożenie

Nasiona żyta ozimego muszą być wysiane odpowiednio wcześnie. Aby plony były jak najwyższe krzewienie żyta musi zakończyć się jeszcze przed spoczynkiem zimowym.

Okres niskich temperatur nie sprzyja bowiem pobieraniu fosforu z gleby przez żyto ozime. Aby wspomóc żyto można stosowań nawożenie dolistne.

Na wiosnę wegetacja żyta zaczyna się już przy temperaturach rzędu 2°C. Nasiona żyta ozimego najlepiej rozwijają się najlepiej kiedy mają dostęp do składników takich jak: siarka, magnez, potas, fosfor oraz mikroelementy.

Ponieważ część tych składników nie jest w pełni dostępna na słabych glebach, gdzie uprawia się żyto należy stosować nawożenie. Spośród mikroelementów warto zadbać aby żyto ozime wpierane było miedzią i manganem. Wysoki plon uzyskać można, gdy zboże przez cały czas swojego wzrostu i rozwoju jest w dobrej kondycji.